Hur får man ett bra medarbetarskap?

Ett bra medarbetarskap uppnås genom att medarbetarna har en tydlig bild av vart vi är påväg och vilken deras roll är i det arbetet. Att kunna se helheten och sin del av den är en förutsättning för att skapa ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap. Om en därtill lyckas skapa en kultur i vilken en bjuder på sig själv och aktivt arbetar för en öppnare och mer avslappnad stämning så har en nått mycket långt. Uppmärksamma och uppmuntra positiva beteenden såsom hjälpsamhet, inkludering och beröm. Humor piggar också upp, våga skämta om dig själv men var noga med att inte skämta på andras bekostnad. Det är viktigt att förstå att vara seriös inte innebär att jag behöver vara allvarlig.

Hur skapar man en förändringsvänlig organisationskultur?
Det är vanligt att organisationer kastar ut en mängd olika förändringsförslag samtidigt. Det leder enbart till att man inte har förmågan att följa upp besluten. Ett första steg är att välja ut de absolut viktigaste förändringarna och kommunicera dessa.
När det gäller stora förändringsprojekt behöver vi som ledare stycka upp dessa i mindre och mer hanterbara delar och få medarbetare att börja prova det nya i etapper. Det är viktigt att faktiskt stänga dörren till de gamla metoderna, om man verkligen vill uppnå förändringarna.
Människor hanterar förändringar på olika sätt. Det behöver vi förstå och anpassa oss till. Behovet av uppföljning har dock alla gemensamt. Vi behöver få massor av beröm när vi börjar agera på ett nytt sätt i linje med förändringen. Beröm både nya beteenden och försök till nya beteenden, så kommer du att se resultat.
Eftersom vi helst inte ändrar våra beteenden om det inte är nödvändigt, är det viktigt att göra en strategi för hur du ska följa upp förändringarna – typ av kommunikation, forum och kanaler. Bestäm dig för vem som ska följa upp, är det något du kan delegera eller bör det vara du själv? Hur ofta sker uppföljningen och sker den på grupp- eller individnivå? Hur mäter du resultaten av förändringen? Hur lyfter du dem som följer förändringen och hur ger du feedback till dem som släpar efter? Vid detta steg kan det hända att du märker att du faktiskt inte har tid, eller mäktar med att göra uppföljning på det sätt som krävs – då är det inte rätt tid att kommunicera förändringen. Planera för uppföljning!

Vad utgör ett bra arbetsklimat?
Ett bra arbetsklimat innebär att det finns en balans mellan utmaning och kontroll för medarbetarna, d v s att deras uppgifter är ”lagom” svåra. För att uppleva ett bra arbetsklimat behöver vi också känna att vi förstår syftet med det vi gör, och att vi har tydliga mål. Och återigen – att vi får – och ger – mycket beröm när vi klarar av utmaningar och når mål. Givetvis är balansen mellan arbetsliv och privatliv avgörande för vår förmåga att verka för ett gott arbetsklimat. Som ledare ska man ha en nära dialog med sina medarbetare för att hålla ”örat mot rälsen” och känna av stämningarna.

Hur får man en organisation att arbeta åt samma håll?
För att få en organisation att arbeta åt samma håll krävs att vi förstår målbilden och har en förståelse för varandras uppgifter och roller. Ju högre upp i hierarkin vi kommer desto större bild av organisationen har vi. Det innebär dock att bilden blir suddigare på detaljnivå. De mindre bilderna, mer inzoomade och detaljrika, behöver stämma överens med den större planen och vi behöver alla förstå vår del. Skapa en atmosfär där det är högt i tak, och det finns en öppen dialog om varför och vart vi är på väg samt hur alla kan bidra till ett och samma mål.

Vad är ett bra ledarskap?
Ett bra ledarskap kräver tid och engagemang. Vi behöver vara tydliga i våra förväntningar på våra medarbetare och se till att vara närvarande och följa upp och bekräfta deras insatser. Jag tycker att ett bra ledarskap ofta bygger på ett genuint människointresse och att en bra ledare på riktigt får andra människor att växa. Det lättaste sättet att få andra att växa är att just bekräfta dem och berömma så många önskvärda beteenden man bara kan. En bra ledare kommunicerar målen tydligt, öppnar upp för dialog kring målen och varje medarbetares roll i att uppfylla dem. Och givetvis lever en bra ledare som hen lär. Hen kommunicerar på ett medvetet och målgruppsanpassat sätt, är lyhörd och visar intresse. Tydliga förväntningar och uppföljning med fokus på beröm.

Publicerat den
Kategoriserat som retorik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *