Pressbilder

Varsågod! Här kan du hämta bilder att använda till de event och arrangemang på vilka Ami deltar som föreläsare eller moderator. 
Dessa bilder får även användas fritt som pressbilder.