Konferencier

Med sin skärpa och humor är Ami en mycket uppskattad moderator och konferencier. Hon sätter sig väl in i det aktuella ämnet och är alltid så pass påläst och kunnig att hon i rätt ögonblick kan släppa manus och nyttja sin spontanitet.

Ami har förmågan att lyfta fram deltagarna och skapa rätt atmosfär som ger givande diskussioner och nya lösningar. Med värme och humor ger hon så väl diskussionen, deltagarna och åhörarna en magisk energi.

 

Som moderator är hon alltid seriös, men för den sakens skull långt ifrån allvarlig. Humor är en viktig ingrediens för att skapa ett än mer seriöst sammanhang, där budskapen når åhöraren och där fingrandet på telefonen inte blir fokus.

Ami har erfarenheten, nyfikenheten, kunskapen och energin som behövs för att skapa ett unikt möte på scenen.