Coaching

Oavsett om du står inför en presentation, ett samtal, en pitch eller ett förändringsarbete kan det vara avgörande att du säger rätt saker på rätt sätt. Det är många gånger affärskritiskt när goda idéer ska säljas in eller sättas i verket. Gör du fel, kan du prata bort lönsamhet, framgång och medarbetare. Gör du rätt däremot kan du hamna precis där du vill. Kanske har du viss kunskap inom retorik och kommunikation men behöver hjälp på traven i hur du kan använda kunskaperna i en specifik situation? Eller så kanske du är helt ny i din roll? Vill bli en mer kommunikativ ledare? Behöver utveckla några särskilda delar i din kommunikation? Vill bli mer bekväm med att prata inför folk? Eller något helt annat!

Ami är en skicklig coach och arbetar med all form av personlig utveckling kopplat till kommunikation, retorik och ledarskap. Hon coachar ofta chefer som driver förändringsarbeten, både inför och under processen.

Utifrån dina styrkor, utvecklingsområden och behov sätter ni tillsammans upp mål för ditt individuella coachningprogram. Utifrån dessa tar Ami fram ett program där ni diskuterar, tränar, övar, teoretiserar och praktiserar.

Dina behov och din kalender styr antalet träffar och programmets omfattning.